contact@weatherplus.vn      088 899 3663

088 899 3663

Hộp kết nối theo dõi sự phát triển của cây DN501

Miêu tả sản phẩm

Dendrometers là cảm biến để đo liên tục sự phát triển của cây trồng. Giao diện hộp này cho phép bạn kết nối dendrometers với trạm thời tiết iMetos. Dendrometers cho phép bạn ghi lại các thông số thực vật bằng cách sử dụng cùng một khoảng thời gian, như thông số môi trường. Do đó, dữ liệu cho phép chuyển nhượng trực tiếp các phản ứng của cây trồng và ứng suất của môi trường. Dendrometers là một công cụ hiệu quả và hữu ích cho các nghiên cứu sinh thái học.

Thành phần miêu tả Thông số kỹ thuật
Thích hợp cho kích thước thực vật Đường kính 3-30 cm
Phạm vi của cảm biến  11 mm
Độ chính xác  ±2 μm ± 0.12%
Độ phân giải Vô hạn
Tuyến tính 1%
Hệ số giãn nở nhiệt của cảm biến  <0,1 μm/K
Điều kiện hoạt động Nhiệt độ không khí: -30 đến + 40 ° C, độ ẩm không khí: 0-100%
Part.no. DN501 Hộp kết nối Dendrometer với hộp IP65
(ngoài ra bạn phải đặt bộ cảm biến, có nhiều loại – vui lòng yêu cầu)

Kết nối với chúng tôi  
Bản tin imetos việt nam