contact@weatherplus.vn      088 899 3663

088 899 3663

Dự báo lưu lượng nước về hồ

Vận hành trong mùa lũ:

Đảm bảo mực nước tối đa trong phát điện và an toàn trong phòng lũ;

Đưa ra các kịch bản vận hành tương ứng với số liệu quan trắc, dự báo;

Đảm bảo an toàn công trình;

Góp phần giảm lũ cho hạ du;

Đưa ra các công cụ cảnh báo sớm;

Tính toán lượng điện tối đa theo các kịch bản.

Ảnh minh họa

Vận hành trong mùa kiệt:

Đảm bảo duy trì cột nước phát điện;

Duy trì hệ sinh thái thủy sinh trong hồ và dưới hạ du;

Duy trì dòng chảy tối thiểu cho hạ du;

Tính toán lượng điện tối đa theo các kịch bản.

HỆ THỐNG CẢNH BÁO

Các cảnh báo được gửi qua SMS hoặc email theo 1 danh sách được cài đặt sẵn trên hệ thống:

Cảnh báo chủ động: Cảnh báo định kỳ cho các bộ phận, đơn vị, cá nhân có liên quan theo giờ, ngày, tuần, tháng tùy theo yêu của khách hàng.

Cảnh báo tự động (Cảnh báo quá ngưỡng): Khi có các hiện tượng bất thường vượt ngưỡng đã cài đặt trên hệ thống, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo tới người dùng.

Kết nối với chúng tôi  
Bản tin imetos việt nam