contact@weatherplus.vn      088 899 3663

088 899 3663

Cảm biến nhiệt độ đất đơn WMTEMP

Miêu tả sản phẩm

WMTEMP là một cảm biến nhiệt độ đất thường được kết nối với trạm iMETOS ECO D3.

Thành phần miêu tả  Thông số kỹ thuật
Cảm biến nhiệt độ DS18B20
Phạm vi nhiệt độ hoạt động  -55°C đến +125°C
Điện áp cung cấp DC (khoảng) 3 – 5.5 V
Sai số nhiệt kế -10°C đến +85°C ±0.3°C
Độ trôi ±0.2°C
Truyền dữ liệu  Số hiệu 485. Kiểm tra tất cả các cảm biến trong 5 phút
(Nhiệt độ dữ liệu được gửi theo yêu cầu của iMetos mạch chủ)

Kết nối với chúng tôi  
Bản tin imetos việt nam