contact@weatherplus.vn      088 899 3663

088 899 3663

Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm A660611

Thiết lập mối liên hệ giữa độ ẩm, nhiệt độ và lặp đi lặp lại việc tính ra nhiệt độ điểm sương với độ chính xác cao.
Số liệu đo được truyền tự động tới trạm và được lưu trữ trong nhiều năm.

Thành phần mô tả Thông số kỹ thuật
Cảm biến nhiệt độ Pt100 1/3 Class B
Cảm biến độ ẩm ROTRONIC Hygromer® IN-1
Cấu hình với độ chính xác tiêu chuẩn ở 23 ° C và 10, 35, 80% RH ± 0.8% rh / ± 0.1 K
Cấu hình với độ chính xác cao ở 23 ° C và 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90% RH ± 0,5% rh / 0.1 K
Phân giải không khí Điển hình 0,02% RH, 0.01 K
Độ ổn định giới hạn <1% RH, 0,1 ° C / năm
Thời gian đáp ứng độ ẩm 3 … 12 giây (tùy thuộc vào loại đầu đo)
Phạm vi đo lường 0 … 100% rh, -100 … 200 ° C (tùy thuộc vào loại đầu đo)
Phạm vi hoạt động điện tử -50 … 100 ° C và 0 … 100% rh
Tín hiệu đầu ra (tiêu chuẩn, có thể mở rộng) 0…1 V = 0…100 %rh, 0…1 V = -40…60°C
Nguồn điện cấp và tiêu dùng 3,2 … 5 VDC ± 0% / thường là 4 mA
Vật liệu hộp / đầu đo Bằng nhựa cứng và thép không gỉ (tùy vào loại đầu đo)
Bộ lọc Đặt cách điện trong lồng nhựa cứng
Tiêu chuẩn CE-compliant 2007/108 / EG
Kết nối với chúng tôi  
Bản tin imetos việt nam