contact@weatherplus.vn      088 899 3663

088 899 3663

Cảm biến thế năng nước được hiệu chỉnh ECH512

Miêu tả sản phẩm

MPS-6 Matrix là cảm biến cung cấp thế năng nước trong đất dài hạn, không cần bảo dưỡng và nhiệt độ đo ở bất kỳ độ sâu nào mà không tác dụng với muối. MPS-6 chạy từ lĩnh vực khả năng khô không khí (-9 đến -100.000 kPa). Thử nghiệm trong phòng lab và thực địa cho thấy (máy) có thể đo thế năng nước chính xác ít nhất là ở mức độ khô tương đương với điểm khô héo vĩnh viễn.

Thành phần miêu tả  Thông số kỹ thuật
Độ chính xác – thế năng nước trong đất ± (10% + 2 kPa) khi đọc từ -9 kPa đến -100 kPa
Độ chính xác – nhiệt độ đất  ±1°C
Độ phân giải – thế năng nước 0.1 kPa
Độ phân giải – nhiệt độ đất 0.1°C
Phạm vi đo – thế năng nước trong đất -9 đến -100,000 kPa
Phạm vị đo – nhiệt độ đất -40°C đến 60°C
Tốc độ đo  150 ms
Loại cảm biến Tần số khu vực, nhiệt kế điện tử
Môi trường hoạt động  -40°C đến 60°C
Năng lượng  3,6 – 15 VDC, 0,3 mA không hoạt động,
Tối đa 10 mA trong phép đo thời gian 150 ms
Độ dài cáp Tiêu chuẩn 5 m, độ dài cáp tuỳ theo yêu cầu
Kích thước  9.6 cm (l) x 3.5 cm (w) x 1.5 cm (d)
Giao diện Giao diện cần thiết để kết nối cảm biến với iMETOS: ECH870EXT / ECH871EXT / ECH874EXT hoặc ECH870INT / ECH871INT / ECH874INT

Kết nối với chúng tôi  
Bản tin imetos việt nam